Rodenbach Carnaval Roeselare

Bestuur De Oerbronnen van het Roeselaarse Carnaval Prinsen Roeselare Activiteiten

Regenboogprinsen van Belgie

Sponsors

Ereleden

Roeselaarse ordes

Foto's

Affiches

Confrérie van de Rodenbach Proclamatie Roeselaarse Prinsen Rolders in Confrérie Stratenplan Carnavalstoet Medailles & Pins

 

Geschiedenis van het Roeselaarse Carnaval

 

In de vorige eeuw, ten jare 1983, in een donker hoekje van een bruine kroeg, beraadden enkele lolbroeken het snode plan om van Roeselare een Carnavalstad te maken.

Zo geschiedde. 

De nodige attributen werden aangekocht, en de 1ste officiele Roeselaarse Carnavalgroep: De Orde van De Veuzers werd boven de doopvont gehouden in café Oud Brugge in de Rumbeeksesteenweg te Roeselare. 

Als eerste Prins van De Veuzers werd Jean-Marie I verkozen. 

Het vermetele plan van deze lolbroeken werkte aanstekelijk bij enkele andere goedgemutsten uit de Rodenbachstede en links en rechts begon er zich een carnavalgevoel te ontwikkelen. 

Zo noteren we het ontstaan van carnavalgekriebel bij de Snorrenclub, Cyclomandel, de Beheydtvrienden, de Duikersclub en op de wijken De Ruiter, De Kouter, De Kafhoek enz. 

In 1984 werd Bernard Dejonghe verkozen als eerste officiele Roeselaarse stadsprins Bernard I. 

Eind 1984 werd onder impuls van Serge Gobin de stedelijke Raad der Sulferdoppers opgericht.  Deze overkoepelende Raad voor alle Roeselaarse carnavalordes had als doel "Het Roeselaarse Carnaval” in goede banen te leiden en te promoten. 

Eind 1984 werd door deze Raad een optocht georganiseerd die vertrok aan het lokaal van De Veuzers en eindigde bij het standbeeld van Peegie.

Onder muzikale begeleiding en met de nodige ceremonie omkaderd werd Peegie getooid met een prachtig carnavalkostumkie en ingehuldigd als Ere-Prins Carnaval 1984.

In 1985 beleefden we dan op 9 en 10 maart het eerste heuse Roeselaarse Carnavalweekend. 

Op zaterdag hadden we de Prinsverkiezing in Zalen De Beurs waar Stefaan Lamsens van de Orde van de Ruiter zich de sterkste toonde. 

Op zondag was de eerste Roeselaarse Carnavalstoet een voltreffer met 30 groepen en 15000 toeschouwers. 

Vanaf 1986 beginnen we aan het tijdperk Gino, die, geruggesteund door de Peugeotvrienden, er zou in slagen om 3 jaar op rij de titel van stadsprins in de wacht te slepen.  

Het jaar 1986 werd terug een tweedaagse met een showavond in De Beurs en het kruim van de Nederlandse carnaval-hossers zoals De Deurzakkers,Nico Haak en de Dutch Boys.  

Op zondag kregen we terug een grandioze stoet met 20000 toeschouwers niettegenstaande de plotse sneeuwval. 

1986 was ook het jaar dat Prins Gino I de Orde van de Rodenbach boven de doopvont hield, dat de Sulferdoppers uitpakten met een eigen Sulferdopperslied en dat het stadsbestuur toelating verleende tot het plaatsen van een kermis op het stationsplein.  

Vanaf 1987 was het hek helemaal van de dam en werd een driedaagse op poten gezet.

Een grote tent (1000 vierkante meter) werd op het stationsplein opgesteld enop vrijdag werd gestart met een carnavalkaarting. 

Op zaterdag hadden we dan de traditionele prinsverkiezing eneen wervelende carnavalshow met o.a. Barry Hughes, Two Man Sound, De Alpenzusjes en Kleintje Pils (Een Hollandse boerekapel die twee dagen in Roeselare te gast was.) 

De Raad van 11 van Naarden Amsterdam was eveneens ter verbroedering uitgenodigd en het ganse gezelschap verbleef eveneens twee dagen in onze stad.

Op zondag zagen de straten zwart van het volk (22000 toeschouwers) voor de derde editie van de Roeselaarse Carnavalstoet. 

In 1988 werd terug een tent geplaatst op het stationsplein en werd er op vrijdagavond een carnavalcorrida ingericht waaraan een 200-tal personen deelnamen.

Ook nieuw was het Pinkjescarnaval voor de kinderen op zaterdag. 

Voor de showavond waren ook in 1988 enkele Nederlandse carnavaltenoren op post zoals Vader Abraham, Arie Ribbens en Jan en Zwaan. 

Tijdens deze spetterende carnavalnacht werd Gino I tot Keizer verkozen. 

Het peil van de Carnavalstoet op zondag lag hoger dan de voorgaande jaren maar de publieke belangstelling had telijden onder het regenweer. 

Niettemin konden we terugblikken op een geslaagd weekend dat heel wat perspectieven voor de toekomst bood. 

Zo ging het steeds bergop tot begin de jaren ’90 waarna we een terugval kenden.

Wegens gebrek aan kandidaten voor de Prinsverkiezing, zijn dan een aantal jaren gevolgd met een Prinsaanstelling. 

Vanaf 1999 zijn we opnieuw gestart met verkiezingen en gedurende enkele jaren hadden we 4 à 5 kandidaten. Daarna ging het terug bergaf en vanaf 2005 werden ook vrouwen toegelaten die de titel van Prins mochten dragen. Sindsdien waren reeds 2 dames aan het bewind. (Marianne in 2005 en Katy in 2013).

Toch moesten wij de laatste jaren met lede ogen toezien op de zwanenzang van ons Roeselaarse Carnaval, dit door gebrek aan kandidaat-Prinsen en touwgetrek onder de ordes zelf . 

Toen in 2012 enkele spilfiguren het opstapten en nog enkele anderen in hun kielzog meesleepten, was de tijd rijp om een nieuwe wind door het Roeselaarse Carnaval te laten waaien. 

Onder impuls van enkele comitéleden die het wel nog goed voorhadden met het Roeselaarse Carnaval werden de koppen bij elkaar gestoken en werd gezocht naar een nieuw concept. 

Het jaar 2013 werd een overgangsjaar met de aanstelling van

Katy als Prins Alexandra “XXIX”, stadsprins van Roeselare

Het kindercarnaval op zaterdag zit tevens in de lift dankzij de inbreng van de Roeselaarse Jeugddienst en een spekkenworp geschonken door Prins “Spekke” uit Bredene. 

Voor 2014 keken we uit naar vernieuwing.

De verkiezing op vrijdag, het kindercarnaval op zaterdagnamiddag en de stoet op zondag konden mits enkele aanpassingen blijven, maar de zaterdagavond (schlagerfestival) die door de onbetaalbaar geworden “vedetten!!” en gebrek aan belangstelling enkel nog zorgde voor een fikse kater en een groot gat in onze kas, was een doorn in het oog en dringend aan vervanging toe. 

De hedendaagse actualiteit rond het Holebi-gebeuren deed een belletje rinkelen en zo is bij ons het idee ontsproten tot het inrichten van een verkiezing van een Holebi Prins Carnaval van België, een primeur voor de Carnavalwereld.

Tevens wilden wij als carnavalisten hiermee onze steun betuigen aan de Holebi-beweging waarvan er velen bij diverse carnavalsverenigingen aangesloten zijn. 

Enkele vrienden carnavalisten, beter bekend met het reilen en zeilen rond het Holebi-gebeuren stonden ons bij in het op punt stellen van deze verkiezing.

Zo werd de naam “Regenboogprins Carnaval” boven de doopvont gehouden. 

Wat betreft vervoer hebben we een roze cabrio aangekocht waarmee de Regenboogprins zich kan verplaatsen in de stoet.  

De kandidaten hiervoor kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, de titel blijft evenwel “Regenboogprins Carnaval”van België. 

De verkiezing 1ste Regenboogprins Carnaval van België ging dus door op zaterdag 22 maart 2014 in de feesttent op de Grote Markt te Roeselare. 

Als winnaar kregen we Glenn I, alias de Vlaskroote van de  O.V.D. Vlaskapelle uit Gullegem. 

Door het overweldigend succes van deze avond hebben wij besloten hieraan een vervolg te breien. 

In datzelfde jaar hadden we eveneens terug 2 kandidaten voor de titel van stadsprins Alexander XXX, nl: Snorre en Kiwi

Op vrijdagavond werd Kiwi tot stadsprins Alexander XXX verkozen.  

Anno 2015 bracht tevens de bevestiging dat we een schot in de roos geplaatst hadden en dat we met het Roeselaarse Carnaval terug op het juiste spoor zaten. 

We hadden opnieuw 2 kandidaten, nl: Dafke en Franky.

Dafke werd na een spannende strijd verkozen tot Alexander XXXI, stadsprins van Roeselare.

‘s Anderendaags werd Kurtje I uit Vlaams Brabant als 2de Regenboogprins Carnaval” van België verkozen. 

Het kindercarnaval op zaterdag omkranst met verschillende leuke activiteiten en kadootjes was terug een hoogdag voor de kinderen en werd afgesloten met de intussen traditioneel geworden spekkenworp.

De stoet was van een zeer hoog niveau en mede dankzij het vroege lentezonnetje werd de Roeselaarse binnenstad overspoeld door de massa.

Dankzij de belangloze inzet van het Carnavalcomité en de medewerking van de Roeselaarse ordes en stadsdiensten mogen we terug trots zijn op ons Carnavalweekend.

Ook een welgemeende dank aan onze vele sponsors die het carnavalgebeuren mogelijk maken en het ook in hun hart dragen. 

Het laatste wapenfeit tot op heden is onze nieuwe website waarmee we hopen jullie op de hoogte te houden van de geplande activiteiten.

Wat 2016 betreft beleefden we opnieuw een schitterend weekend met op vrijdag de aanstelling van Francky tot Prins Alexander XXXII°.

Het werd een carnavaleske avond zoals in de goeie ouwe tijd, waarbij jong en oud de beentjes in de lucht gooiden.

Onze kleinsten beleefden terug een superleuke zaterdagnamiddag tijdens het kindercarnaval met het optreden van Papa Chico, de cadeautjes die ze mochten in ontvangst nemen en als slot een spekkenworp.

Op zaterdagavond werd dan door 3 kandidaten een gooi gedaan naar de felbegeerde titel van  “3° Regenboogprins van België”.

De aan elkaar gewaagde kandidaten bezorgden ons een spetterende showavond waarbij Johan Lahaye, alias “Bingoo” aan het langste eind trok. 

Op zondag was er niettegenstaande het mindere weer (droog maar zeer koud) toch een grote publieke opkomst. De stoet was terug van een zeer hoog niveau en kon zijn gewone parcours volgen dankzij de vlotte afwerking van de aan gang zijnde wegeniswerken.

De stoet werd afgesloten met een stevige afterparty in de feesttent en een 2° spekkenworp door Prins Spekke. 

Op maandag konden we dan de afscheidnemende burgemeester Luc Martens samen met het voltallige schepencollege verleiden tot een polonaise door de trouwzaal en de wandelgangen van het stadhuis.

Voorwaar een unicum in de annalen van Roeselare.

2017 – 33 jaar carnaval - Jubileumjaar voor het Roeselaarse Carnaval

Op 11 oktober 2016 werd in de schoot van het Stedelijk Rodenbach Carnavalcomité overgegaan tot de oprichting van de “Confrérie van de Rodenbach”.

Dit ter gelegenheid van de jubileumeditie: “33 jaar Rodenbach Carnaval te Roeselare”

Deze Confrérie heeft tot doel om elk jaar één of meerdere personen, die zich belangeloos met hart en ziel inzetten voor het carnaval, in de schijnwerper te plaatsen.

De Confrérie zal plezier, vreugde en samenhorigheid hoog in het vaandel dragen.

De eerste persoon die opgenomen wordt in de Confrérie is Dhr. Rudi Ghequire, Site Manager van de brouwerij Rodenbach.

Hij mag voortaan de naam van “Rolder” in de Confrérie van de Rodenbach dragen.

Ter verduidelijking, een “Rolder” is een levensgenieter.

Dit jaar hebben wij ook Dhr. Burgemeester Kris Declercq en Peegie van de Nieuwmarkt in onze Confrérie opgenomen. Dit laatste gepaard gaande met een Zullespeech bij z’n standbeeld.  

Tijdens de persconferentie van 07 maart 2017 werd Birgen Olivier aangesteld als onze “Stadsnar” en voortaan mag hij overal te lande het Roeselaarse carnaval gaan promoten. 

Tevens hebben wij een bezoek gebracht aan rusthuis Ter Berken de week vóór carnaval, samen met het Comité, de Prins en de diverse kandidaten. 

Ook nieuw dit jaar is de “Proclamatie” die door de Nieuwe Prins werd gegeven als slot van het ceremoniële gedeelte direct na zijn aankleding.

Dit zijn dus de 11 regels of geboden die de Prins voorleest.

Deze worden meestal op een ludieke manier naar voor gebracht.

De proclamatie van 2017 kan je elders op deze website vinden.

De verkiezing  voor de felbegeerde titel van Prins Alexander XXXIII° ging dit jaar tussen 2 kleppers, namelijk Arjan Parmentier van RCV ’t Motje en Dimitri Hinion van RCV De Daffy’s.

De tent werd voor deze verkiezing op maximale grootte gebracht (50 m x 25 m) en er was een overrompelende opkomst. Nooit was er zoveel volk aanwezig voor de verkiezing van onze stadsprins. De spanning was te snijden en na een heuse strijd tot op het bot ging de overwinning naar Arjan die zich “Prins Alexander XXXIII°” van de stad Roeselare mag noemen.

De zaterdagnamiddag was terug een hoogdag voor de kinderen die genoten van de diverse attracties en het optreden van Raf Violi.

Bij het einde mochten ze nog een zak met leuke cadeautjes mee naar huis nemen en werden ze vergast op een heuse spekkeworp. 

Op zaterdagavond hadden we de verkiezing van de Regenboogprins en voor het eerst hadden we een vrouwelijke deelnemer: Tamara De Waele van “d’Ou Leute” uit Assenede. Na het afhaken van haar tegenstanders in de eindrush naar de finale werd Tamara aangesteld als “4° Regenboogprins van België” na het brengen van een spetterende show. 

Op zondag kregen we terug onze carnavalstoet die door de Roeselaarse binnenstad flaneerde. Het parcours werd ook ietwat gewijzigd zodat we zoals vroeger terug het station inpalmden bij het carnavalgebeuren. 

De stoet werd ingezet door een heuse “Ganzenfanfare”, dit tot groot jolijt van de kinderen.

Het deed ook enorm veel deugd dat de schitterende Roeselaarse Reuzenfamilie na jaren “stofvergaren” terug aanwezig was om onze stoet op te vrolijken.

Menig “Roeselaarnaar” pinkte hierbij een traantje weg.

Ook de Batjesprinses gaf samen met haar eredames present en een springende nar  huppelde door de Roeselaarse straten.

Het voorjaarszonnetje was niet aanwezig en er was heel wat wind maar de Roeselaarse binnenstad werd toch overrompeld door de massa die kon genieten van de dit jaar toch wel prachtige carnavalstoet.

Op maandagnamiddag brachten we dan de sleutel terug naar het stadhuis waar we samen met onze nieuwe burgemeester en het schepencollege met een heuse polonaise afscheid namen van het 33° jubileumjaar.

Het voltallige Rodenbach Carnavalcomité mag terugblikken op een geslaagde editie.

Na een jaar van hard werken waarbij talrijke nieuwigheden uit de hoed werden getoverd en vele moeilijke klippen werden omzeild mogen we trots zijn op hetgeen werd verwezenlijkt.

Een welgemeend proficiat aan allen die hieraan meegewerkt hebben!!!

 

 

Rodenbach Carnaval Roeselare dankt zijn sponsors:

All Bouw -  Allossery Fiscomptex - Vitralux - Brasserie Den Arend -  Dovy keukens - Frituren Libbrecht - VTC Bedrijfsvoertuigen - Memo Media - Gelateria - t'Motje eet & sfeercafe - KPMB - Lakkerij Vergote - Goddeeris - Maselis - Poco Loco - Quick - Cafe Westrozebeke - Vinckier - Montana Roeselare - Nuytten - De Vagant - PD Service - Radio Bingo - Rodenbach - Roeleenco - Soliver - Stad Roeselare - Ter Wilgen - Volvo Automobilia - Garage Hallaert - De Historic - Decabooter -  Albert Heijn - AD Megatec