Rodenbach Carnaval Roeselare

Bestuur De Oerbronnen van het Roeselaarse Carnaval Prinsen Roeselare Activiteiten

Regenboogprinsen van Belgie

Sponsors

Ereleden

Roeselaarse ordes

Foto's

Affiches

Confrérie van de Rodenbach Proclamatie Roeselaarse Prinsen Rolders in Confrérie Stratenplan Carnavalstoet Medailles & Pins

 

 

 

Geschiedenis van het Roeselaarse Carnaval

(door Parmentier Jan, Ondervoorzitter Stedelijk Rodenbach Carnavalcomité)

 

 

In de vorige eeuw, ten jare 1983, in een donker hoekje van een bruine kroeg, beraadden enkele lolbroeken het snode plan om van Roeselare een Carnavalstad te maken.

Zo geschiedde. 

De nodige attributen werden aangekocht, en de 1ste officiele Roeselaarse Carnavalgroep: De Orde van De Veuzers werd boven de doopvont gehouden in café Oud Brugge in de Rumbeeksesteenweg te Roeselare. 

Als eerste Prins van De Veuzers werd Jean-Marie I verkozen. 

Het vermetele plan van deze lolbroeken werkte aanstekelijk bij enkele andere goedgemutsten uit de Rodenbachstede en links en rechts begon er zich een carnavalgevoel te ontwikkelen. 

Zo noteren we het ontstaan van carnavalgekriebel bij de Snorrenclub, Cyclomandel, de Beheydtvrienden, de Duikersclub en op de wijken De Ruiter, De Kouter, De Kafhoek enz. 

In 1984 werd Bernard Dejonghe verkozen als eerste officiele Roeselaarse stadsprins Bernard I. 

Eind 1984 werd onder impuls van Serge Gobin de stedelijke Raad der Sulferdoppers opgericht.  Deze overkoepelende Raad voor alle Roeselaarse carnavalordes had als doel "Het Roeselaarse Carnaval” in goede banen te leiden en te promoten. 

Eind 1984 werd door deze Raad een optocht georganiseerd die vertrok aan het lokaal van De Veuzers en eindigde bij het standbeeld van Peegie.

Onder muzikale begeleiding en met de nodige ceremonie omkaderd werd Peegie getooid met een prachtig carnavalkostumkie en ingehuldigd als Ere-Prins Carnaval 1984.

In 1985 beleefden we dan op 9 en 10 maart het eerste heuse Roeselaarse Carnavalweekend. 

Op zaterdag hadden we de Prinsverkiezing in Zalen De Beurs waar Stefaan Lamsens van de Orde van de Ruiter zich de sterkste toonde. 

Op zondag was de eerste Roeselaarse Carnavalstoet een voltreffer met 30 groepen en 15000 toeschouwers. 

Vanaf 1986 beginnen we aan het tijdperk Gino, die, geruggesteund door de Peugeotvrienden, er zou in slagen om 3 jaar op rij de titel van stadsprins in de wacht te slepen.  

Het jaar 1986 werd terug een tweedaagse met een showavond in De Beurs en het kruim van de Nederlandse carnaval-hossers zoals De Deurzakkers,Nico Haak en de Dutch Boys.  

Op zondag kregen we terug een grandioze stoet met 20000 toeschouwers niettegenstaande de plotse sneeuwval. 

1986 was ook het jaar dat Prins Gino I de Orde van de Rodenbach boven de doopvont hield, dat de Sulferdoppers uitpakten met een eigen Sulferdopperslied en dat het stadsbestuur toelating verleende tot het plaatsen van een kermis op het stationsplein.  

Vanaf 1987 was het hek helemaal van de dam en werd een driedaagse op poten gezet.

Een grote tent (1000 vierkante meter) werd op het stationsplein opgesteld enop vrijdag werd gestart met een carnavalkaarting. 

Op zaterdag hadden we dan de traditionele prinsverkiezing eneen wervelende carnavalshow met o.a. Barry Hughes, Two Man Sound, De Alpenzusjes en Kleintje Pils (Een Hollandse boerekapel die twee dagen in Roeselare te gast was.) 

De Raad van 11 van Naarden Amsterdam was eveneens ter verbroedering uitgenodigd en het ganse gezelschap verbleef eveneens twee dagen in onze stad.

Op zondag zagen de straten zwart van het volk (22000 toeschouwers) voor de derde editie van de Roeselaarse Carnavalstoet. 

In 1988 werd terug een tent geplaatst op het stationsplein en werd er op vrijdagavond een carnavalcorrida ingericht waaraan een 200-tal personen deelnamen.

Ook nieuw was het Pinkjescarnaval voor de kinderen op zaterdag. 

Voor de showavond waren ook in 1988 enkele Nederlandse carnavaltenoren op post zoals Vader Abraham, Arie Ribbens en Jan en Zwaan. 

Tijdens deze spetterende carnavalnacht werd Gino I tot Keizer verkozen. 

Het peil van de Carnavalstoet op zondag lag hoger dan de voorgaande jaren maar de publieke belangstelling had telijden onder het regenweer. 

Niettemin konden we terugblikken op een geslaagd weekend dat heel wat perspectieven voor de toekomst bood. 

Zo ging het steeds bergop tot begin de jaren ’90 waarna we een terugval kenden.

Wegens gebrek aan kandidaten voor de Prinsverkiezing, zijn dan een aantal jaren gevolgd met een Prinsaanstelling. 

Vanaf 1999 zijn we opnieuw gestart met verkiezingen en gedurende enkele jaren hadden we 4 à 5 kandidaten. Daarna ging het terug bergaf en vanaf 2005 werden ook vrouwen toegelaten die de titel van Prins mochten dragen. Sindsdien waren reeds 2 dames aan het bewind. (Marianne in 2005 en Katy in 2013).

Toch moesten wij de laatste jaren met lede ogen toezien op de zwanenzang van ons Roeselaarse Carnaval, dit door gebrek aan kandidaat-Prinsen en touwgetrek onder de ordes zelf . 

Toen in 2012 enkele spilfiguren, waaronder Keizer Gino,  het opstapten en nog enkele anderen in hun kielzog meesleepten, was de tijd rijp om een nieuwe wind door het Roeselaarse Carnaval te laten waaien. 

Onder impuls van enkele comitéleden die het wel nog goed voorhadden met het Roeselaarse Carnaval werden de koppen bij elkaar gestoken en werd gezocht naar een nieuw concept. Deze “goedgemutsten” met het carnavalshart op de juiste plaats, die het Roeselaarse carnaval van de teloorgang gered hebben zijn: Debels José, Parmentier Jan, Grymonprez Marc, Bart Vanoverschelde en Parmentier Arjan.

Het jaar 2013 werd een overgangsjaar met de aanstelling van

Katy als Prins Alexandra “XXIX”, stadsprins van Roeselare

Het kindercarnaval op zaterdag zit tevens in de lift dankzij de inbreng van de Roeselaarse Jeugddienst en een spekkenworp geschonken door Prins “Spekke” uit Bredene. 

Voor 2014 keken we uit naar vernieuwing.

De verkiezing op vrijdag, het kindercarnaval op zaterdagnamiddag en de stoet op zondag konden mits enkele aanpassingen blijven, maar de zaterdagavond (schlagerfestival) die door de onbetaalbaar geworden “vedetten!!” en gebrek aan belangstelling enkel nog zorgde voor een fikse kater en een groot gat in onze kas, was een doorn in het oog en dringend aan vervanging toe. 

De hedendaagse actualiteit rond het Holebi-gebeuren deed een belletje rinkelen en zo is bij ons het idee ontsproten tot het inrichten van een verkiezing van een Holebi Prins Carnaval van België, een primeur voor de Carnavalwereld.

Tevens wilden wij als carnavalisten hiermee onze steun betuigen aan de Holebi-beweging waarvan er velen bij diverse carnavalsverenigingen aangesloten zijn. 

Enkele vrienden carnavalisten, beter bekend met het reilen en zeilen rond het Holebi-gebeuren stonden ons bij in het op punt stellen van deze verkiezing.

Zo werd de naam “Regenboogprins Carnaval” boven de doopvont gehouden. 

Wat betreft vervoer hebben we een roze cabrio aangekocht waarmee de Regenboogprins zich kan verplaatsen in de stoet.  

De kandidaten hiervoor kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, de titel blijft evenwel “Regenboogprins Carnaval”van België. 

De verkiezing 1ste Regenboogprins Carnaval van België ging dus door op zaterdag 22 maart 2014 in de feesttent op de Grote Markt te Roeselare. 

Als winnaar kregen we Glenn I, alias de Vlaskroote van de  O.V.D. Vlaskapelle uit Gullegem. 

Door het overweldigend succes van deze avond hebben wij besloten hieraan een vervolg te breien. 

In datzelfde jaar hadden we eveneens terug 2 kandidaten voor de titel van stadsprins Alexander XXX, nl: Snorre en Kiwi

Op vrijdagavond werd Kiwi tot stadsprins Alexander XXX verkozen.  

Anno 2015 bracht tevens de bevestiging dat we een schot in de roos geplaatst hadden en dat we met het Roeselaarse Carnaval terug op het juiste spoor zaten. 

We hadden opnieuw 2 kandidaten, nl: Dafke en Franky.

Dafke werd na een spannende strijd verkozen tot Alexander XXXI, stadsprins van Roeselare.

‘s Anderendaags werd Kurtje I uit Vlaams Brabant als 2de Regenboogprins Carnaval” van België verkozen. 

Het kindercarnaval op zaterdag omkranst met verschillende leuke activiteiten en kadootjes was terug een hoogdag voor de kinderen en werd afgesloten met de intussen traditioneel geworden spekkenworp.

De stoet was van een zeer hoog niveau en mede dankzij het vroege lentezonnetje werd de Roeselaarse binnenstad overspoeld door de massa.

Dankzij de belangloze inzet van het Carnavalcomité en de medewerking van de Roeselaarse ordes en stadsdiensten mogen we terug trots zijn op ons Carnavalweekend.

Ook een welgemeende dank aan onze vele sponsors die het carnavalgebeuren mogelijk maken en het ook in hun hart dragen. 

Het laatste wapenfeit tot op heden is onze nieuwe website waarmee we hopen jullie op de hoogte te houden van de geplande activiteiten.

Wat 2016 betreft beleefden we opnieuw een schitterend weekend met op vrijdag de aanstelling van Francky tot Prins Alexander XXXII°.

Het werd een carnavaleske avond zoals in de goeie ouwe tijd, waarbij jong en oud de beentjes in de lucht gooiden.

Onze kleinsten beleefden terug een superleuke zaterdagnamiddag tijdens het kindercarnaval met het optreden van Papa Chico, de cadeautjes die ze mochten in ontvangst nemen en als slot een spekkenworp.

Op zaterdagavond werd dan door 3 kandidaten een gooi gedaan naar de felbegeerde titel van  “3° Regenboogprins van België”.

De aan elkaar gewaagde kandidaten bezorgden ons een spetterende showavond waarbij Johan Lahaye, alias “Bingoo” aan het langste eind trok. 

Op zondag was er niettegenstaande het mindere weer (droog maar zeer koud) toch een grote publieke opkomst. De stoet was terug van een zeer hoog niveau en kon zijn gewone parcours volgen dankzij de vlotte afwerking van de aan gang zijnde wegeniswerken.

De stoet werd afgesloten met een stevige afterparty in de feesttent en een 2° spekkenworp door Prins Spekke. 

Op maandag konden we dan de afscheidnemende burgemeester Luc Martens samen met het voltallige schepencollege verleiden tot een polonaise door de trouwzaal en de wandelgangen van het stadhuis.

Voorwaar een unicum in de annalen van Roeselare.

2017 – 33 jaar carnaval - Jubileumjaar voor het Roeselaarse Carnaval

Op 11 oktober 2016 werd in de schoot van het Stedelijk Rodenbach Carnavalcomité overgegaan tot de oprichting van de “Confrérie van de Rodenbach”.

Dit ter gelegenheid van de jubileumeditie: “33 jaar Rodenbach Carnaval te Roeselare”

Deze Confrérie heeft tot doel om elk jaar één of meerdere personen, die zich belangeloos met hart en ziel inzetten voor het carnaval, in de schijnwerper te plaatsen.

De Confrérie zal plezier, vreugde en samenhorigheid hoog in het vaandel dragen.

De eerste persoon die opgenomen wordt in de Confrérie is Dhr. Rudi Ghequire, Site Manager van de brouwerij Rodenbach.

Hij mag voortaan de naam van “Rolder” in de Confrérie van de Rodenbach dragen.

Ter verduidelijking, een “Rolder” is een levensgenieter.

Dit jaar hebben wij ook Dhr. Burgemeester Kris Declercq en Peegie van de Nieuwmarkt in onze Confrérie opgenomen. Dit laatste gepaard gaande met een Zullespeech bij z’n standbeeld.  

Tijdens de persconferentie van 07 maart 2017 werd Birgen Olivier aangesteld als onze “Stadsnar” en voortaan mag hij overal te lande het Roeselaarse carnaval gaan promoten. 

Tevens hebben wij een bezoek gebracht aan rusthuis Ter Berken de week vóór carnaval, samen met het Comité, de Prins en de diverse kandidaten. 

Ook nieuw dit jaar is de “Proclamatie” die door de Nieuwe Prins werd gegeven als slot van het ceremoniële gedeelte direct na zijn aankleding.

Dit zijn dus de 11 regels of geboden die de Prins voorleest.

Deze worden meestal op een ludieke manier naar voor gebracht.

De proclamatie van 2017 kan je elders op deze website vinden.

De verkiezing  voor de felbegeerde titel van Prins Alexander XXXIII° ging dit jaar tussen 2 kleppers, namelijk Arjan Parmentier van RCV ’t Motje en Dimitri Hinion van RCV De Daffy’s.

De tent werd voor deze verkiezing op maximale grootte gebracht (50 m x 25 m) en er was een overrompelende opkomst. Nooit was er zoveel volk aanwezig voor de verkiezing van onze stadsprins. De spanning was te snijden en na een heuse strijd tot op het bot ging de overwinning naar Arjan die zich “Prins Alexander XXXIII°” van de stad Roeselare mag noemen.

De zaterdagnamiddag was terug een hoogdag voor de kinderen die genoten van de diverse attracties en het optreden van Raf Violi.

Bij het einde mochten ze nog een zak met leuke cadeautjes mee naar huis nemen en werden ze vergast op een heuse spekkeworp. 

Op zaterdagavond hadden we de verkiezing van de Regenboogprins en voor het eerst hadden we een vrouwelijke deelnemer: Tamara De Waele van “d’Ou Leute” uit Assenede. Na het afhaken van haar tegenstanders in de eindrush naar de finale werd Tamara aangesteld als “4° Regenboogprins van België” na het brengen van een spetterende show. 

Op zondag kregen we terug onze carnavalstoet die door de Roeselaarse binnenstad flaneerde. Het parcours werd ook ietwat gewijzigd zodat we zoals vroeger terug het station inpalmden bij het carnavalgebeuren. 

De stoet werd ingezet door een heuse “Ganzenfanfare”, dit tot groot jolijt van de kinderen.

Het deed ook enorm veel deugd dat de schitterende Roeselaarse Reuzenfamilie na jaren “stofvergaren” terug aanwezig was om onze stoet op te vrolijken.

Menig “Roeselaarnaar” pinkte hierbij een traantje weg.

Ook de Batjesprinses gaf samen met haar eredames present en een springende nar  huppelde door de Roeselaarse straten.

Het voorjaarszonnetje was niet aanwezig en er was heel wat wind maar de Roeselaarse binnenstad werd toch overrompeld door de massa die kon genieten van de dit jaar toch wel prachtige carnavalstoet.

Op maandagnamiddag brachten we dan de sleutel terug naar het stadhuis waar we samen met onze nieuwe burgemeester en het schepencollege met een heuse polonaise afscheid namen van het 33° jubileumjaar.

Het voltallige Rodenbach Carnavalcomité mag terugblikken op een geslaagde editie.

Na een jaar van hard werken waarbij talrijke nieuwigheden uit de hoed werden getoverd en vele moeilijke klippen werden omzeild mogen we trots zijn op hetgeen werd verwezenlijkt.

Een welgemeend proficiat aan allen die hieraan meegewerkt hebben!!!

2018 – “34 jaar Carnaval Roeselare”

Na een top- en jubileumjaar volgt over het algemeen een mindere periode.

Voor de titel van Prins Alexander, Stadsprins van Roeselare, was er slechts 1 kandidaat, wat dus een aanstelling tot gevolg had.

Niettemin mogen we terugblikken op een schitterend jaar temeer we in de loop van 2017 - 2018 kennis hadden gemaakt met een fantastische groepering uit Nederland, nl. De Heikneuters uit Sint- Oedenrode.

Wij waren een weekend bij hen te gast en werden er op een bijzonder warme manier onthaald en begeleid door Carlo, Maria en Toon.

We maakten er de bonte avonden mee en stonden versteld van hetgeen door hun “artiesten van eigen bodem” op de mat werd gebracht. 

Afspraak werd gemaakt dat “De Heikneuters” een tegenbezoek zouden brengen op ons carnavalweekend en dit vergezeld van hun briljante “Heikneuterkapel” die 33 jaar aan de bak was.

Op vrijdagavond 03 maart waren ze ondanks het barslechte weer, aanwezig in de feesttent alwaar ze tot 2x toe een subliem optreden ten beste hebben gegeven.  

Niettegenstaande het mindere jaar konden we toch bogen op een schitterende Prins voor onze stad en werd op vrijdagavond Anne Vanderbruggen aangesteld als ” Prins Alexandra XXXIV° “

De sfeer was goed en smaakte naar meer, niettegenstaande de weergoden ons niet goedgezind waren en we zelfs op een heuse sneeuw- en winteravond getrakteerd werden.

Als gevolg hiervan waren velen afwezig, wat begrijpelijk was. 

Op zaterdagnamiddag waren dan de kinderen terug aan de beurt.

Deze werden vergast op snoep, schmink en spelletjes en een heuse clown die weliswaar niet op z’n uurwerk gekeken had. 

Na de traditionele receptie voor sponsors en genodigden konden we genieten van  de verkiezing van de “ 5°Regenboogprins van België”.

Twee kandidaten: nl. Kurtje uit Vlaams Brabant nam het op tegen Nicje uit West Vlaanderen.

Deze 2 kandidaten bezorgden ons een spetterende showavond, waarbij Nicje aan het langste eind trok.

Op zondag hadden we terug de carnavalstoet en weerom hadden we de weergoden tegen. Toch was er een grote menigte op de been die kon genieten van dit kakelbont spektakel. 

Maandagnamiddag sleuteloverhandiging op het Roeselaarse stadhuis.

De dancing Shoes werden terug aangetrokken en met een heuse polonaise werd afscheid genomen van het 34° carnavaljaar.

2019
Na enkele uitbundig gedanste polonaises op het stadhuis op maandag tijdens de slotceremonie van de voorbije carnavaljaren, schijnt ons stadsbestuur er maar niet genoeg van te krijgen.
Na de verkiezingsoverwinning op 14 oktober 2018 gaven de “Diehards” van onze Burgemeester Kris Declercq, tevens “Rolder” in de “Confrerie van de Rodenbach” en onze Voorzitter Schepen José Debels zich als volleerde carnaval-hossers over aan het
beoefenen van de edele kunst van de polonaise.
Dat belooft voor de toekomst.

Het Roeselaarse Carnaval zit in de lift.
Drie nieuwe ordes hebben zich aangesloten bij het Rodenbach Carnaval.
De OVD Zunne uit Hooglede, De Stadense Carnavalraad en de OVD Caloriebommetjes uit Roeselare.

Vanaf 2019 wordt terug de vacature van “Keizer Carnaval van de Rodenbachstad” opengesteld, hiervoor moeten de kandidaten 3x de titel van Prins Alexander in de wacht slepen.

Wat nu de vrijdag betreft waren er 2 kandidaten voor de titel van Stadsprins Alexander XXXV°, nl. Wendy Samyn van de Biertunnegies en Eddy Packet van RCV ’T Motje die dus streefde naar de felbegeerde Keizerstitel.
Na een bikkelharde strijd ging de overwinning naar “Eddy” die gekroond werd tot Prins Alexander XXXV° en hiermee zijn 3° Prinsentitel binnenhaalde waardoor hij volgend jaar aangesteld wordt als “Keizer Carnaval van de Rodenbachstad”

Het carnavalgebeuren op vrijdag werd terug opgeluisterd door onze Nederlandse vrienden: “De Heikneuters”. De vriendschapsbanden werden nog strakker aangehaald en dat belooft voor de toekomst. Een paar weken eerder waren wij bij hen te gast in St. Oedenrode (NL) en ontvingen wij uit handen van Voorzitter Carlo van Kessel van de “De Heikneuters” een spandoek met de beide emblemen van “De Heikneuters” en “Het Rodenbach Carnaval Comité” erop, met hiertussen de tekst: “In vriendschap verbonden”.
Ja vrienden, dit is echt carnaval en doet deugd aan het hart. Dit spandoek oogde mooi in onze feesttent.

Op zaterdagnamiddag dan, terug volle bak voor het traditioneel kindercarnaval, dat werd opgeluisterd door een bezoek van de kersverse Prins Alexander XXXV°
De kinderen amuseerden zich te pletter en konden de show, speeltjes en snoepjes best smaken, waarna ze nog een superlolly van “Prins Spekke” en een goed gevulde Goody Bag ontvingen waarvan ze thuis nog wat konden nagenieten.

De hierop volgende receptie voor genodigden was de ideale voorbereiding op het hoogtepunt van de zaterdagavond, nl. de verkiezing van de “Regenboogprins”

Voor deze verkiezing van “6° Regenboogprins van België” op zaterdag hadden we 2 superkandidaten, nl. Jens Haccour alias “Jenske” van de Stadense Carnavalraad en Walter Mertens alias “Snoopy” die door de OVD Caloriebommetjes uit Roeselare voorgedragen werd. Na een strijd tot op het bot werd “Snoopy” uitgeroepen tot 6° Regenboogprins van België.

Twee dagen een nokvolle tent en een supersfeer, wat kan je nog meer wensen.
Maar nog kon de pret niet op.
De carnavalstoet op zondag baadde in een schitterend lentezonnetje en dat bracht een nog nooit geziene massa op de been. Als we spreken van 25000 toeschouwers blijven we nog zeer bescheiden.
De carnavalwagens wurmden zich door de rijendikke toeschouwers die vergast werden op een regen van confetti en snoep. Een onvergetelijk spektakel wat werd omschreven door de omstaanders als veruit de mooiste stoet in de Roeselaarse carnavalgeschiedenis.

Tot spijt van wie het benijdt maar “Carnaval Roeselare” staat stevig op de kaart in Belgenland.

Na 3 dagen feesten trokken we dan met z’n allen naar het stadhuis voor de teruggave van de stadsleutel.
Nadat het stadsbestuur ons gevraagd had het gooien van confetti en snoep tijdens de stoet te beperken, trakteerden we hen op een heuse spekkenworp in de trouwzaal van het stadhuis.
Dit werd door onze Burgervader ten zeerste gesmaakt zodat we er sterk aan denken om volgend jaar uit te pakken met een confettiworp.

Hierop volgde dan nog de traditionele kroegentocht waarna we als tevreden carnavalisten huiswaarts trokken, ons vredig te slapen legden en droomden van het voorbije superjaar.

Toen alles van een leien dakje scheen te lopen werden wij op 10 mei 2019 plots opgeschrikt door het ontstellende nieuws dat ons gewaardeerd en geacht comitélid Johan Peleman op 63 jarige leeftijd uit ons midden werd weggerukt.

De dood kwam als een dief in de nacht en liet ons verweesd achter.

Johan was een goed mens en putte uit zijn grappen en grollen de nodige levensvreugde die hij zo koesterde.

We gaan je missen Johan !!!

We zijn aangekomen in het carnavaljaar anno 2019-2020
Na de opening in 't Motje en de nieuwjaarsreceptie maakten wij ons terug op om een bezoekje te brengen aan onze Nederlandse vrienden.
Deze hadden hun concept veranderd en hadden een grote tent gezet op het marktplein, waarin zij hun optredens ten beste gaven.
Een schitterend weekend vooral.

En nu, op naar ons carnavalweekend.
Uitgerekend nu sloeg het noodlot toe. De stoet die voorzien was in Nederland werd uitgesteld door de stormen die onze landen teisterden.
Dat was nog maar het begin van dit rampzalige jaar.
Toen de grote tent voor ons carnavalweekend reeds opgebouwd was, kregen wij het ontstellende nieuws dat ons carnavalweekend niet kon doorgaan vanwege het coronavirus dat over de hele wereld had toegeslagen.
Gevolg: Alles terug afbreken, carnavalisten en sponsors ontgoochelen en met de handen in het haar zitten uitkijken naar betere tijden. Bovendien nog een ferm gat in de kas door diverse onnodige uitgaven.
Onze vrienden uit Nederland die reeds present hadden getekend moesten wij eveneens verwittigen dat bij ons alles afgelast was.
We hopen op betere tijden, een nieuwe datum is nog niet in het vooruitzicht.
We zouden dan eventueel geen feesttent plaatsen, want onze kas kan daar nu niet meer tegen, maar de feestelijkheden laten doorgaan in de feestzaal van de Trax site.

 

We zijn nu 2 jaar verder. Anno 2022. Er schijnt weer licht in de tunnel.
Wanneer de coronabarometer geel kleurt kunnen wij doorgaan en een volwaardig carnaval op touw zetten. En ja hoor, een paar weken vóór onze datum werd de code geel.
Zoals gepland wordt alles overgebracht naar Trax, een nieuwe site met feestzaal.
Ondanks de gebruikelijke kinderziekten kon de pret niet op en het carnavalgevoel borrelde weer in onze harten.
Het schepencollege genoot mee van het feestgedruis en was massaal aanwezig, wat ons plezierde.
Op de tonen van de “Hollandse Heikneuters” werd het een dolle avond met de aanstelling van een nieuwe Keizer nl. Eddy I en de aanstelling van een nieuwe Roeselaarse Stadsprins Gampie I°, alias Alexander de 36°.
Zaterdagnamiddag was traditioneel voor de kinderen en we werden overrompeld door hun massale aanwezigheid. Waar we vroeger maximum 350 kinderen haalden, hadden we er nu 700. Het comité moest inspringen om de nodige goodie-bags bij te maken.
Na het kindercarnaval was het terug tijd voor de jaarlijkse receptie voor sponsors en genodigden. Vierhonderd personen tekenden present voor de intussen beroemd geworden receptie.
Daarna volgde de aan stelling van de 7° Regenboogprins van België “Nicje”.
Draq Queens en travestieten gaven het beste van zichzelf en brachten verblindende acts naar voor.
Op zondag hadden we een afspraak met de weergoden want een schitterend weertje begeleide de Carnavalstoet en de Roeselaarse binnenstad werd overstelpt door een bonte enthousiaste menigte.
De maandag brachten we de sleutel terug naar het stadsbestuur en volgde nog een mini kroegentocht.
We zijn dankbaar en gelukkig dat we terug Carnavalist kunnen zijn.

Oerbronnen 2023

Na enkele moeilijke jaren door Corona, konden we dit jaar weer vrank en vrij Carnaval vieren.
Carnaval is zoals een dieselmotor, het heeft tijd nodig om tenvolle los te barsten.
Dit jaar hadden we slechts 1 kandidaat voor Prins Alexander en 1 kandidaat voor Regenboogprins.
Dus, het zouden 2 aanstellingen worden.
De vrijdag kregen we een formidabel optreden van Nastja Vandekerckhove, die hier mee in de voetsporen van zijn vader trad.
Ons allerbekende Prins Kiwi werd Prins Alexander in 2014 en schopte het dit jaar tot Nationale Prins van België. Zo zie je dus maar dat Carnaval met de paplepel wordt ingegeven.
De Heikneuters uit St Oedenrode Nederland waren aanwezig met een kleine delegatie doordat de Heikneuterkapel een optreden in Nederland moest verzorgen.
Voor de nodige animatie werd gezorgd door de “Party Boys” die meteen de lont aan het vuur staken.
Nastja werd waardig bevonden om Prins Alexander te worden en werd aangesteld als Prins Alexander XXXVII°.
Hierna volgde dan zijn proclamatie en werd er nog een flinke tijd doorgefeest.
De voorzitter die zijn laatste jaar aan het afwerken is, daarna gaat hij op welverdiende rust, werd samen met zijn dame in de bloemetjes gezet en benoemd tot Erevoorzitter van het Rodenbachcarnaval.
De zaterdagmorgen werden we vergast op koffiekoeken die ons geleverd werden door onze Voorzitter José.
De zaterdagnamiddag was voor de kinderen. Er waren 602 kinderen die Carnaval kwamen beleven in de zaal Trax.
Ook een groep Oekraïense kinderen was present en genoot duidelijk van Carnaval.
Na een schitterende en druk bijgewoonde receptie en spetterende optredens van enkele travestieten konden wij genieten van een prachtig optreden van Walter Mertens, alias Snoopy.
Hij behaalde zonder problemen zijn 65% en werd hierna aangesteld als “Regenboogprins van België 2023”
Er werd nog verder gefeest tot in de vroege uurtjes waarna iedereen present tekende voor de Carnavalsstoet.
De weergoden waren ons gunstig gezind en hielden hun traantjes op tot 'savonds. Daardoor konden wij een volledig droge stoet afwerken die de 20000 toeschouwers konden smaken.
De maandag brachten we de sleutel terug naar het stadsbestuur en volgde er nog een mini kroegentocht.
Volgend jaar belooft een topeditie te worden en we kijken er nu al naar uit.
 

 

 
Rodenbach Carnaval Roeselare dankt zijn sponsors:

 

Transdeco – Ticall - Allossery Fiscomptex - Vitralux - Brasserie Den Arend -  Dovy keukens - Frituren Cis - El Dia -  t'Motje eet & sfeercafe - Lakkerij Vergote - Goddeeris - Poco Loco - Nuytten - De Vagant - PD Service - Radio Bingo - Rodenbach  - Soliver - Stad Roeselare - Ter Wilgen - Volvo Automobilia - Garage Hallaert - Retaurant De Historic - Decabooter -  AD Megatec - KIA Roeselare - Son Vida – Devos Capoen – Opel Bariseau – Top Motors – Vitrovan